ساعات فعاليت

شنبه الي چهارشنبه: هشت صبح تا پنج بعد از ظهر پنجشنبه ها: هشت تا دوازده ظهر

آدرس و تلفن هاي تماس

مجتمع تهران- بزرگراه آفریقا- `پايين تر از چهار راه جهان كودك پلاك 44
تلفن : ٨٨٢٠١٧٥٨ - ٨٨٢٠١٧٦٢ - ٨٨٢٠١٧٦٣ - ٨٨٢٠١٧٥٩

مجتمع شيراز: خيابان قصر الدشت روبروي دانشكده دندانپزشكي پلاك ٢٢٤
تلفن: ٦٢٦٨٢٠١ و ٦٢٦٨٢٠٢

پرسش های متداول