خط خبر

آغاز به فعالیت طرح امید: طرح جامع شناسایی و کنترل بیماری های ژنتیکی در کشور توسط مرکز تحقیقات نسل امید

دکتر سعید رضا غفاری

با حمایت موسسه پزشکی نسل امید طرح امید از تابستان ۱۳۹۷ آغاز به کار نموده است. در این طرح که با هدف شناسایی مخزن جهش های عامل بیماری های زنتیکی در کشور طراحی شده است در نهایت بیش از ۵۰۰۰ بیمار مبتلا به انواع بیماری های ژنتیکی تحت بررسی قرار می گیرند.

بیمارانی که واجد ورود به طرح باشند از حمایت طرح برخوردار خواهند شد. در این طرح مشاوره ژنتیک تخصصی بصورت رایگان انجام می شود . هزینه های آزمایشات ژنتیکی پیشرفته تا حصول نتیجه نهایی تشخیصی به صورت عمده توسط مرکز تحقیقات نسل امید پرداخت می شود.

از خانواده ها و پزشکان متخصص درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز تحقیقات نسل امید تماس بگیرند.

اطلاعات بیشتردر مورد جوانب مختلف علمی و اجرایی طرح و نحوه مراجعه و سایر اطلاعات جهت خانواده و پزشکان

پوشش رسانه ای طرح امید

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.