خط خبر

آمنیوسنتز

درغربالگری دوران بارداری متخصصین با آنالیز اطلاعات حاصل از بررسی بیوشیمی خون مادر و سونوگرافین جنین، احتمال ابتلای جنین به تریزومی ۱۳،۱۸،۲۱را تخمین می زنند. در صورتی که نتیجه غربالگری پر خطر گزارش شود و یا در صورت تشخیص متخصصین بر اساس سوابق خانوادگی، سایر روش های تشخیصی مثل آمنیوسنتز (نمونه برداری از مایع دور جنین) به مادر باردار پیشنهاد می گردد.

imageمایع آمنیوتیک حاوی سلول های جنینی می باشد. این تکنیک از هفته ۱۶ بارداری قابل انجام بوده و در طی آن سلول های تهیه شده در ابتدا کشت داده شده و سپس از نظر کروموزومی مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج حاصل از این آزمایش ظرف مدت ۳ هفته در اختیار مادران باردار قرار می گیرد.

در این موسسه امکان بررسی ژنتیکی جنین با استفاده از تکنیک MLPA  و QFPCR فراهم شده است. در صورت استفاده از این روش نتایج بررسی ژنتیکی جنین ظرف دو  تا سه روز کاری به اطلاع خانواده خواهد رسید.

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.