خط خبر

نظرات و پیشنهادات

خواهشمند است از طریق تکمیل فرم زیر نظرات و پیشنهادات خود را در مورد فعالیت های موسسه ارسال نموده و ما را در بهبود کیفیت خدمات یاری فرمایید.

توجه

همکاران و متخصصین مختلف مرکز حد اکثر تلاش خود را می نمایند تا پاسخ آزمایشات مراجعین محترمی که در روزهای پایانی سال مراجعه نموده اند حتی الامکان تا پایان وقت اداری روز شنبه آماده شود. برخی از مراجعین که آزمایشات آنان نیاز به بررسی و مشورت بیشتر تخصصی وجود دارد بر حسب فوریت یا عدم فوریت بررسی تا پایان روز شنبه یا هفته اول سال نو انجام می شود. 

در هر حال در همه ساعات شبانه روز میتوانید از این طریق پیام خود را برای ما ارسال دارید

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن
نظر و یا شکایت.
کد امنیتی
کد امنیتی