خط خبر

تعیین HLA با استفاده از تکنیک نسل جدید تعیین توالی(HLA-NGS) برای نخستین بار در ایران

امید موفقیت بیشتر در پیوند بافت و اعضاء

همزمان با معدود مراکز پیشرفته د رجهان این تکنیک برای نخستین بار در کشور در موسسه نسل امید راه اندازی گردید.

هنگام پیوند اعضا از فردی به فرد دیگر احتمال ایجاد پاسخ ایمنی و در نتیجه رد پیوند وجود دارد. این شیوه از تعیین آنتی ژن لوکوسیت انسانی که با روش NGS انجام می شود امکان تعیین HLA را با بالاترین دقت فراهم می کند و در نتیجه امکان موفقیت پیوند بسیار افزایش پیدا میکند.

این تکنولوژی جدید قادر به تعیین HLA با حد تفکیک بالا و به صورت ۸-digit از طریق بکارگیری تکنیک NGS می باشد. این شیوه  در بهمن ماه سال ۹۴ برای اولین بار در کشور در موسسه پزشکی نسل امید راه اندازی شد و طی فرآیند اعتبارسنجی از طریق بررسی نمونه های با HLA شناخته شده، حساسیت و اختصاصیت بالای تکنیک مورد تایید قرار گرفت. کلیه مراحل این تکنیک از ابتدا تا انتها بدون نیاز به ارسال نمونه یا داده به خارج از کشور، با استفاده از فن آوری داخل کشور به انجام رسیده است. این فناوری که در کشورهای منطقه نیز تاکنون راه اندازی نگردیده و در سطح جهان نیز تنها مراکز معدودی به آن دسترسی دارند، علاوه بر آنکه یک دست آورد بزرگ فناوری در کشور محسوب می گردد، فرصتی را برای بیماران و یا سازمانهای مرتبط فراهم می آورد تا بدون نیاز به ارسال نمونه به خارج از کشور ( که متضمن آسیب های گوناگون به حقوق بیماران، نظام سلامت و وجهه علمی کشور خواهد بود) از این فن آوری برخوردار گردند.

 

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.