خط خبر

تفاوت غربالگری سه ماهه اول با سه ماهه دوم در چیه؟من ۱۲ هفتگی غربالگری انجام دادم ، جوابش کم خطر بوده آیا لازمه مجدد غربالگری و در سه ماهه دوم تکرار کنم؟

مادرعزیز                                                                                                                            غربالگری سه ماهه اول ترکیبی از بررسی بیوشیمیایی خون مادر و مارکر های سونوگرافی جنین است که این روش در مراکزی که  مطابق استانداردهای بین المللی فعالیت می کنند دقتی نزدیک به  ۹۵% دارد. اما غربالگری سه ماهه دوم بارداری فقط با اندازه گیری مارکرهای بیوشیمیایی خون مادر انجام می شود و در مراکزی که با دقت و مطابق استانداردهای بین المللی کار می کنند دقتی برابر با ۵۶ الی ۷۱% دارد.images

تشخیص نهایی بر عهده پزشک متخصص شما می باشد. گاهی متخصصین جهت تصمیم گیری نهایی نیاز به برررسی نتایج هر دو غربالگری در سه ماهه اول و دوم بارداری دارند.

در صورتی که غربالگری سه ماهه اولتان را در موسسه پزشکی نسل امید انجام دادید، همکاران ما قادر خواهند بود ریسک نهایی حاصل از ترکیب نتایج غربالگری سه ماهه اول و سه ماهه دوم بارداری را تخمین و گزارش کنند که این موضوع  در تصمیم گیری نهایی پزشک شما می تواند کمک کننده باشد. لطفا قبل از هر اقدامی با پزشک متخصص خود مشورت فرمایید.

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.