خط خبر

تماس با پذیرش

در موارد ضروری و اوقات و ایام تعطیل می توانید از این طریق برای واحد پذیرش پیام بگذارید و یا با تلفن های موسسه تماس بگیرید

۸۸۲۰۱۷۶۱ -۸۸۲۰۱۷۶۰-۸۸۲۰۱۷۶۲

[formbuilder:5]

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.