خط خبر

تماس با پذیرش

در موارد ضروری و اوقات و ایام تعطیل می توانید از این طریق برای واحد پذیرش پیام بگذارید و یا با تلفن های موسسه تماس بگیرید

۸۸۲۰۱۷۶۱ -۸۸۲۰۱۷۶۰-۸۸۲۰۱۷۶۲

توجه

همکاران و متخصصین مختلف مرکز حد اکثر تلاش خود را می نمایند تا پاسخ آزمایشات مراجعین محترمی که در روزهای پایانی سال مراجعه نموده اند حتی الامکان تا پایان وقت اداری روز شنبه آماده شود. برخی از مراجعین که آزمایشات آنان نیاز به بررسی و مشورت بیشتر تخصصی وجود دارد بر حسب فوریت یا عدم فوریت بررسی تا پایان روز شنبه یا هفته دوم سال نو انجام می شود. 

در هر حال در همه ساعات شبانه روز میتوانید از این طریق پیام خود را برای ما ارسال دارید

نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن
نظر و یا شکایت.
کد امنیتی
کد امنیتی

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.