خط خبر

تماس با پذیرش

در موارد ضروری و اوقات و ایام تعطیل می توانید از این طریق برای واحد پذیرش پیام بگذارید و یا با تلفن های موسسه تماس بگیرید

۸۸۲۰۱۷۶۱ -۸۸۲۰۱۷۶۰-۸۸۲۰۱۷۶۲

نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن
نظر و یا شکایت.
کد امنیتی
کد امنیتی

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.