خط خبر

جواب آزمایش سه ماهه اول چقدر طول می کشه آماده بشه؟ من که از شهرستان میام می تونم یک روزه بر گردم؟

هموطن عزیز                                                                                                                               کلیه مراحل غربالگری سه ماهه اول بارداری، اعم از مشاوره ، خونگیری و سونوگرافی، در یک مجتمع و ظرف چند ساعت انجام خواهد گرفت. نتیجه آزمایش خون شما قبل از ورود به اتاق سونوگرافی آماده است و نهایتا نتیجه اولیه غربالگری شما نیز در همان روز و پس از سونوگرافی آماده خواهد بود…. اما ارائه نتیجه نهایی و کتبی به شما نیاز به حداکثر ۴۸ ساعت زمان دارد. در این فاصله نتایج غربالگری و نتایج مشاوره ژنتیک شما در گزارش نهایی در نظر گرفته می شود و در چند مرحله مورد بازبینی مسئولین مربوطه قرار خواهد گرفت. 2

اگر در شهرستان زندگی می کنید و نتیجه غربالگری شما کم خطر گزارش شود ، همکاران ما می توانند نتیجه کتبی را به آدرس شما ارسال نمایند. اگر تمایل به ارسال نتایج دارید حتما در روز مراجعه همکاران پذیرش را مطلع سازید.

در مواردی، ارائه گزارش منوط به مشاوره نهایی و ارائه پاره ای توضیحات به شماست. در این شرایط حضورحداقل یکی از والدین الزامیست.

برای توضیحات بیشتر با واحد پذیرش موسسه تماس بگیرید.

 

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.