خط خبر

درباره نسل امید

موسسه پزشکی نسل امید در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد. این موسسه با هدف تامین سلامت نسل آینده از طریق پیشگیری از معلولیت ها با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی های موجود در جهان تاسیس شده است. از ابتدای تاسیس تاکنون ده ها هزار مادر باردار و نوزاد توسط پزشکان متبحر و از طریق مدرن ترین روش ها مورد مراقبت قرار گرفته اند. این موسسه همچنان در حال تحقیق و توسعه شیوه های نوین است تا با بر خورداری از شیوه های نوین به پیشگامی خود در حوزه پیشگیری از معلولیت ها در کشور و مطرح بودن در صف نخست مراکز مشابه در جهان همچنان ادامه دهد.

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
آمنیوسنتز نمونه گیری از مایع آمنیون است. مایعی که سلولهای غوطه ور در آن از جنین هستند. Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
<< >>

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.