خط خبر

درمانگاه تخصصی بیماری های متابولیک

 

با همکاری اساتید شناخته شده در حوزه بیماری های متابولیک ارثی نوزادان و کودکان این در مانگاه با تعیین وقت قبلی آماده ارایه خدمات می باشد.

برای تعیین وقت با پذیرش موسسه تماس بگیرید.

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.