خط خبر

در باره نسل امید

موسسه پزشکی نسل امید در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد. این موسسه با هدف تامین سلامت نسل آینده از طریق پیشگیری از معلولیت ها با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی های موجود در جهان تاسیس شده است. از ابتدای تاسیس تاکنون ده ها هزار مادر باردار و نوزاد توسط پزشکان متبحر و از طریق مدرن ترین روش ها مورد مراقبت قرار گرفته اند. این موسسه همچنان در حال تحقیق و توسعه شیوه های نوین است تا با بر خورداری از شیوه های نوین به پیشگامی خود در حوزه پیشگیری از معلولیت ها در کشور و مطرح بودن در صف نخست مراکز مشابه در جهان همچنان ادامه دهد.
مجتمع کنترل اختلالات رشد تکامل و ناهنجاری های زمان تولد وابسته به موسسه پزشکی نسل امید از سه مرکز عمده تشکیل شده است:
مرکز پزشکی جنین
مرکز جامع ژنتیک
مرکز غربالگری بیماری های متابولیک نوزادان

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.