خط خبر

در موسسه نسل امید غربالگری با سونوگرافی سه بعدی انجام می شه؟

دوست عزیز

در غربالگری سه ماهه اول بارداری سونوگرافی سه بعدی ارزش تشخیصی ندارد. لذا در موسسه پزشکی نسل امید، مطابق با استاندارد های جهانی، اندازه گیری و بررسی های لازم در جنین با سونوگرافی دو بعدی صورت می گیرد. سونوگرافی

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.