خط خبر

برنامه فعالیت های موسسه در روزهای پایانی سال و روزهای آغازین سال نو

برنام های پذیرش بیماران در روزهای ابتدایی سال جدید

ضمن آرزوی شادی و سلامتی شما خانواده های محترم و تبریک حلول قریب الوقوع سال ۱۳۹۶ به اطلاع می رساند که خدمات این موسسه تا پایان روز های اداری امسال ادامه دارد.

  • همکاران و متخصصین مختلف مرکز حد اکثر تلاش خود را می نمایند تا پاسخ آزمایشات مراجعین محترمی که در روزهای پایانی سال مراجعه نموده اند حتی الامکان تا پایان وقت اداری روز شنبه آماده شود. برخی از مراجعین که آزمایشات آنان نیاز به بررسی و مشورت بیشتر تخصصی وجود دارد بر حسب فوریت یا عدم فوریت بررسی تا پایان روز شنبه یا هفته دوم سال نو انجام می شود.
  • فعالیت های سال جدید از تاریخ پنجم فروردین ۱۳۹۶ با حضور متخصصین زنان و پرناتولوژیست مرکز برای موارد اورژانس و نیز نمونه گیری های جنین و آمنیوسنتز و CVS و بررسی های تشخیص کروموزومی استاندارد و سریع آغاز می شود.
  • نمونه گیری برای غربالگری نوزادان از پنجم فروردین آغاز می شود. قبل از مراجعه حتما با پدیرش هماهنگی نمایید.
  • بررسی های غربالگری سه ماهه اول و سونوگرافی سه ماهه دوم از تاریخ ۱۴ فروردین شروع می شود.
  • از همه خانواده هایی که برای غربالگری های سال بعد نام نویسی کرده اند درخواست می شود حتما جهت تایید نهایی نوبت طرف روزهای سه شنبه و چهارشنبه با موسسه در تماس باشند. به دلیل کثرت مراجعین و محدودیت امکان پذیرش تنها افرادی که نوبت خود را ظرف این دو روز نهایی کرده اند امکان مراجعه در تاریخ های ابتدایی سال نو را دارند.

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.