خط خبر

کلینیک حاملگی های پر خطر

در بعضی شرائط خاص حاملگی پر خطر تلقی می شود. از جمله این موارد مادران مبتلا به بیماریهای مزمن از جمله دیابت، اکلامپسی و پراکلامپسی و سایر انواع فشار خون، بیماریهای خود ایمنی و..، زایمان زودرس، چند قلوئی،سن بالای مادر، سابقه وجود ناهنجاریهای مادرزادی در بارداری قبلی و یا فعلی است که در این حالات مادر یا جنین و یا هر دو در خطر خواهند بود و خطر معلولیت نوزاد را به دنبال دارد . هر گونه اقدام در راستای تشخیص زودرس از طریق غربالگری و یا اقدامات تشخیصی و درمانی بموقع از بروز بخشی از مشکلات پیشگیری خواهد کرد. که در این قسمت امکانات و تمهیدات لازم برای این منظور درنظر گرفته شده است.

در صورت نیاز به ویزیت در این قسمت لازم است از طریق پزشکان خود و یا پزشکان مرکز نامه ارجاع دریافت نمایید. این قسمت از پزشکان متخصص زنان، پاتولوژی؛ رادیولوژی، ژنتیک، اطفال تشکیل شده و توسط یک پرناتولوژیست اداره و مدیریت می شود.

برای تعیین وقت لازم است با پذیرش تماس بگیرید.

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.