خط خبر

مرکز غربالگری نوزادان

اغلب کودکان سالم متولد می شوند. اما بخش عمده ای از بیماری هایی که نهایتا منجر به اختلال رشد و تکامل و معلولیت ها می شوند در بدو تولد با روش های معمول قابل تشخیص نمی باشند. و کودک بر خلاف ظاهر سالمش می تواند به بیماری خطرناکی مبتلا باشد که والدین و پزشک او از آن آگاه نباشند و پس از مدتی منتهی به معلولیت ذهنی یا جسمی کودک گردد. یافتن به موقع این افراد مبتلا و مداخله درمانی زود هنگام می تواند از این عوارض پیشگیری نماید .

این مر کز با در اختیار داشتن تکنولوژی Tandem Mass (MS/MS) که همگام با معدودی از کشورهای پیشرفته جهان برای اولین بار در ایران مورد استفاده قرار می گیرد توانائی غربالگری انبوه ۲۹ بیماری متابولیک نوزادان را با ظرفیت حدود ۱۰۰۰۰۰ نمونه در سال دارا می باشد که توانائی ارائه خدمات در سطح سراسر کشور در کوتاه ترین زمان مهیا خواهد بود.. که به نوبه خود با توجه به مداخله مناسب در زمان کوتاه به صورت موثر و چشمگیر منجر به کاهش معلولیت ها در کشور خواهد گردید و امید به نسلی سالم را فزونی می بخشد. لازم به ذکر است که در موارد معدودی که پزشکان کشور برای تشخیص بیماری متابولیک از این تکنولوژی استفاده می کرده اند نیازمند ارسال نمونه به خارج از کشور داشته که متضمن هزینه سنگین و نیز صرف زمان طولانی برای اخذ پاسخ و راهی نامطمئن می باشد. و این در حالیست که این تکنولوژی به راحتی به صورت روزمره می تواند نه تنها برای موارد تشخیصی بلکه برای غربالگری نیز در اختیار کلیه نوزادان در سراسر کشور باشد.

. بدین منظور، بیمارستان یا مرکز درمانی مربوطه می بایست چند قطره خون پاشنه پای نوزاد را از ۲۴ ساعت پس از تولد نوزاد تا حداکثر یک هفته پس از آن روی کارت های مخصوص که در اختیار آنها قرار خواهد گرفت جمع آوری کرده به این آزمایشگاه فرستاده شود. آزمایشگاه ظرف چند ساعت می تواند نمونه نوزاد را از نظر ۲۹ بیماری متابولیک غربالگری کند.

مرکز غربالگری نوزادان به علاوه دارای بخش های زیر نیز می باشد:

  • غربالگری، تشخیص و درمان اختلالات رشد و تکامل
  • غربالگری ناهنجاریهای ارگانها و دیسمورفولوژی
  • تشخیص زودرس و درمان نوزادان تحت خطر

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.