خط خبر

معرفی خدمات موسسه پزشکی نسل امید:مرکز کنترل بیماری های متابولیک ارثی

بیماریهای متابولیک به گروهی از اختلالات گفته می شوند که در آنها سوخت وساز یک یا چند نوع ماده غذایی ( پروتئین- قند- چربی ) اختلال داشته و کودک  نمی تواند از این مواد برای رشد ، تکامل استفاده کند. شایان ذکر است این بیماری در بدو تولد از نظر بروزعلائم خاموش است و رفته رفته با تجمع مواد سمی حاصل از مشکلات سوخت و ساز، روی تواناییهای بدن کودک تاثیر گذاشته و علائم بیماری آشکار می گردد. کودک م

“تشخیص به موقع کلید طلایی در پیشگیری از بروز  و یا  معالجه بیماری های متابولیک ارثی است”

این موسسه با هدف غربالگری این دسته از بیماری ها  وهمگام با کشورهای پیشرفته جهان اقدام به تجهیز و ارائه خدمت در این زمینه به شما عزیزان کرده است. شایان ذکر است این مرکز ا ولین مرکز کشوری غربالگری بیش از ۳۴ بیماری متابولیک نوزادان با تکنولوژی MS/MS ،  غربالگری بیش از ۷ بیماری آندوکرین نوزادان با تکنولوژی  Auto DELFIAوVictor و  تشخیص اختلالات اسید های چرب و ارگانیک اسید ها با تکنولوژی  GC/MS و همچنین آزمایش های تشخیصی مربوط به اسید آمینه با تکنولوژی HPLC است.

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.