خط خبر

من ۸ هفته باردار هستم و در یاسوج زندگی می کنم می خواستم بدونم برای غربالگری سه ماهه اول میشه سونوگرافی پزشک خودم و نمونه خونم برای شما ارسال کنم ؟…. شرایطم برای مسافرت به تهران مناسب نیست

مادرعزیز                                                                                                                                  آنچه که درغربالگری سه ماهه اول بارداری اهمیت دارد انجام سونوگرافی دقیق توسط سونوگرافیست کارآزموده ی این نوع بررسی ها در جنین و بررسی مارکرهای بیوشیمیایی خون مادر مطابق با استاندارد های جهانی است. فقط در صورت رعایت این شرایط می توان به دقت نتایج غربالگری اطمینان کرد.در موسسه پزشکی نسل امید کلیه متخصصین دارای گواهینامه مخصوص از موسسه جهانی جنین هستند که این مهم باعث شده که با ترکیب اطلاعات دقیق سونوگرافی و بررسی های بیوشیمیایی نتایج با دقت نزدیک به ۹۵% گزارش گردد.

در صورتی که تمایل دارید غربالگری جنین خود را در موسسه پزشکی نسل امید انجام دهید می توانید با مجتمع شیراز موسسه پزشکی نسل امید تماس بگیرید.

شماره تلفن مجتمع شیراز: ۲-۰۷۱۱۶۲۶۸۲۰۱                                   آدرس مجتمع شیراز : شیراز- خیابان قصرالدشت-روبروی دانشکده دندانپزشکی- موسسه پزشکی نسل امید

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.