خط خبر

نسل جدید تعیین توالی های ژنتیکی (NGS)در موسسه پزشکی نسل امید راه اندازی شد

Next Generation Sequencing

روش های نسل جدید تعیین توالی های ژنتیکی Next Generation Sequencing (NGS) برای نخستین بار در کشور در این موسسه راه اندازی شد. با راه اندازی این روش نیاز کشور به ارسال نمونه های تشخیصی به خارج کشور مرتفع گردید. در مراسم افتتاح دپارتمان NGS وزیر محترم بهداشت و درمان ضمن تشکر و تقدیر از دست اندرکاران این موسسه که با این اقدام گام مهم دیگری در پیشگیری از معلولیت ها برداشته اند اظهار امید واری کردند که امثال این حرکت و موسساتی شبیه نسل امید در سراسر کشور گسترش یابند تا همه مردم کشورمان از این گونه خدمات بهره گیرند.

لازم به ذکر است که روش NGS پزشکان را قادر می سازد تا به صورت انبوه و با هزینه کمتر به صورت همزمان صدها و حتی هزاران ژن را بررسی نمایند. این روش در تشخیص ژنتیکی قبل از تولد و قبل از لانه گزینی و در دوران های مختلف زندگی کاربرد دارد. به علاوه با استفاده از این روش می توان با استفاده از خون مادر با دقت بالایی ناهنجاری ژنتیکی در جنین را معلوم نمود. به این طریق در بسیاری از موارد نیاز به آمنیوسنتز و یا بررسی های تهاجمی دیگر کاهش می یابد.

لازم به ذکر است که روش های اندازه گیری ان تی (NT) , و روش های تشخیص سریع قبل از تولد با تکنیک های MLPA و QFPCR و نیز غربالگری استاندارد سه ماهه اول با پروتوکول FMF و غربالگری انبوه نوزادان با روش تندم مس MS MS  همگی توسط این موسسه در کشور برای نخستین بار عرضه شده اند که خوشبختانه به تدریج به سایر مراکز و نقاط کشور گسترش یاقته اند.

دکتر سعید رضا غفاری رییس مجتمع نسل امید در جلسه افتتاحیه اعلام کرد که موسسه نسل امید آمادگی دارد تا در زمینه آموزش متخصصین و گسترش غربالگری مادران و نوزادان و گسترش زیر ساخت پیشگیری در همه جوانب با وزارت بهداشت همکاری نماید.

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.