خط خبر

نوبت گیری

  • نوبت گیری از طریق مراجعه حضوری و یا تلفنی امکان پذیر است.
    آدرس: بزرگراه آفریقا- پایین تر از چهار راه جهان کودک- پلاک ۴۴
  • غربالگری دوران بارداری:۸۸۲۰۱۷۶۱ -۸۸۲۰۱۷۶۰-۸۸۲۰۱۷۶۲
  • ژنتیک : ۸۸۲۰۱۷۶۱ -۸۸۲۰۱۷۶۰-۸۸۲۰۱۷۶۲
  • غربالگری نوزادان یک تا هفت روز بعد تولد : ٨٨٢٠١٧٨٢-٨٨٢٠١٧٨٣-٨٨٢٠١٧٨۴

در صورتیکه در ارتباط با تعیین نوبت نظر یا انتقادی دارید از این طریق با ما تماس بگیرید. لطفا توجه فرمایید که از این فرم تنها برای اظهار نظر یا پیشنهاد و یا انتقاد استفاده فرمایید.

[formbuilder:5]

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.