خط خبر

Articles by Pregarticles

مرکز پزشکی جنین

اسفند ۹, ۱۳۹۲ // 0 Comments

این مرکز، اولین مرکز جامع غربالگری ناهنجار ی های کروموزومی در سه [...]

آمنیوسنتز

تیر ۸, ۱۳۹۲ // 0 Comments

درغربالگری دوران بارداری متخصصین با آنالیز اطلاعات حاصل از بررسی [...]
1 2