خط خبر

CVS یا نمونه برداری از پرزهای جفتی

درغربالگری دوران بارداری متخصصین با آنالیز اطلاعات حاصل از بررسی بیوشیمی خون مادر و سونوگرافین جنین، احتمال ابتلای جنین به تریزومی ۱۳،۱۸،۲۱را تخمین می زنند. در صورت که نتیجه غربالگری پر خطر گزارش شود و یا در صورت تشخیص متخصصین بر اساس سوابق خانوادگی، سایر روش های تشخیصی مثل CVS (نمونه برداری از پرز های جفتی) به مادر باردار پیشنهاد می گردد.CVS3

این پرزها از همان سلول های اولیه که سلول های جنین از آن ایجاد می شوند، منشا گرفته اند و به همین دلیل از نظر ساختار کروموزومی مشابه سلول های جنین می باشد. این تکنیک از هفته یازدهم بارداری قابل انجام است و در طی آن سلول های بافت جفت از نظر ناهنجاری های کروموزومی مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج حاصل از این آزمایش ظرف مدت ۳ هفته در اختیار مادران باردار قرار خواهد گرفت.

در این موسسه امکان بررسی ژنتیکی جنین با استفاده از تکنیک MLPA فراهم شده است. در صورت استفاده از این روش نتایج بررسی ژنتیکی جنین ظرف دو  تا سه روز کاری به اطلاع خانواده خواهد رسید.

مطالب مرتبط:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.